Verkstedsindustrien har alltid utgjort en viktig kundegruppe for ACO. Vi leverer alle typer kjemiske vedlikeholdsprodukter det er behov for på et verksted. Noen eksempler kan være:

  • Spray
  • Skjærevæsker
  • Spesialsmøremidler
  • Inhibitorer / korrosjonsbeskyttelse
  • Overflatebehandling
  • Avfetting
  • Absorbenter
  • Personlig hygiene

Vår spesialkompetanse er kunnskap om riktig bruk av vedlikeholdskjemikalier. Riktig produkt og riktig bruk gir best resultat, best økonomi og best HMS-profil ift verkstedsmiljøet.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food