MILJØPOLITIKK

Vår virksomhet påvirker miljøet. Aco Kjemi AS arbeider derfor bevisst for å redusere denne påvirkningen og det miljømessige fotavtrykket produktene våre representerer.

I tillegg til å overholde alle relevante lover og forskrifter for virksomheten, møter Aco Kjemi AS virksomhetsrelaterte miljøutfordringer på en offensiv måte ved å være sertifisert etter ISO 14001.

Aco Kjemi AS skal :

  • Arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor utvalgte miljøområder.
  • Overvåke aktivitetene for å unngå eller redusere negative miljøpåvirkninger. Aktivitetene styres etter prinsippet om en bærekraftig utvikling.
  • Bidra til at våre kunder benytter korrekt mengde kjemi i deres prosesser.

Produktene skal så langt som mulig være basert på ingredienser som har lavest mulig miljøpåvirkning. Arbeidet foregår gjennom interne kvalitetssikringsprosesser, og i samarbeid med våre produsenter og kunder.

Gjennom kompetente og miljøbevisste medarbeidere skal Aco Kjemi AS bidra til en positiv miljøutvikling.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food