Bredspektret, flytende desinfeksjonsmiddel på pereddiksyrebasis. Godkjent av Statens Legemiddelverk og Mattilsynet for bruk i akvakultur i Norge. Benyttes til kalddesinfeksjon (cip-, overflate-, bad- og tåkedesinfeksjon). Produktet skaper ikke resistens. Meget miljøvennlig. Fortynnes med sjøvann eller ferskvann. NB! Konsentrat, må behandles med varsomhet!

Klikk her for direkte tilgang til produkt i Aco Kjemi ehandel:


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food