Aqua Pharma AS har, sammen med søsterselskap Hygieneteknikk AS, utviklet komplette doseringssystemer for badbehandling av laks. Vi leverer flere modeller/versjoner av doseringsystemer, også komplette systemer med forblanding av sjøvann (for uttynning av medisin og bedre distribusjon av virkestoff). Systemene benyttes til fullskala behandling i alle typer mær.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food