Teknologi

Aqua Pharma AS er som en part i Aquatic Concept Group et selskap i kontinuerlig endring og forbedring. Dette sikrer at våre teknologiske løsninger møter våre kunders forventninger på en profesjonell måte. Vårt søsterselskap Hygieneteknikk AS leverer den tekniske support som til enhver tid behøves. Hygieneteknikk sin bakgrunn er innenfor næringsmiddelindustrien, slik at selskapet er vant med å leverer høy kvalitet løsninger og leveranser innenfor definerte tidsrammer.

Forskning

Aqua Pharma har de siste årene brukt store midler på Forskning & Utvikling. Dette gir fordeler for akvakulturnæringen. Vi arrangerer seminarer der vi sikrer dialog og kunnskapsformidling på tvers av land, kontinenter og språk. Vår internasjonale ekspertise innen Aqua Pharma har vist seg uvurderlig når biologiske utfordringer har oppstått de siste årene.

HMS

Alle levende organismer produserer H2O2 som et bi-produkt. Ved fortynning brytes produktet Paramove (H2O2) ned til O2 og H2O. Tilbakeholdelsestid for fisk er 0 dager. Paramove i konsentrat skal i alle henseende behandles med varsomhet. Vi bistår med opplæring i HMS relatert til Paramove, og denne opplæring kan tilpasses ulike nivåer og behov. Vårt teknologiske utviklingsprogram løper kontinuerlig i den hensikt å redusere risiko for mennesker og fisk.    

Logistikk

Paramove er i det norske markedet kun tlgjengelig i høykvalitets ISO containere på ca 22 tonn. Vi samarbeider med en rekke godkjente logistikkpartnere for å sikre at Paramove leveres trygt og raskt til godkjente og avtalte lagringssteder langs kysten.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food