listeria beredskap

 

Uhellet er ute! Listeria er påvist i produktet! Hva gjør dere?

- Finn kilden til problemet!

- Eliminer problemet!

- Sikre!

- Kontakt oss umiddelbart!

Ring 415 59 870

 

De fleste virksomheter opplever heldigvis sjelden påvisning av Listeria eller andre sykdomsfremkallende bakterier i sine produkter. Mange har av den grunn liten erfaring med å håndtere en slik situasjon.

Situasjonen er alvorlig og salg av produkter må stoppes. Omfanget av situasjonen må kartlegges og kilden til problemet må elimineres. Det er kostbart, og effektiv håndtering av hendelsen er kritisk. Det fordrer kompetanse, erfaring, ledelse, ressurser og en nøye organisert prosess.

Mariann2016 709x591

Kontakt oss ved krise eller for mer informasjon. 

Mvh

Mariann Kirkerød

 

Vi vet at tid, kompetanse og ressurser er kritisk. Med forsterkninger og spisskompetanse fra de andre selskapene i Aquatic Concept Group, kan vi bistå med:

Beredskapsteam bestående av personell med spisskompetanse innen:

 • Prosjektering
 • Nedvask/nullstilling
 • Hygienisk design
 • Listeria og mikrobiologi
 • Prøvetaking

Beredskapspakke med alt som er nødvendig for nedvask og nullstilling av anlegg i løpet av få dager:

 • Kjemikalier
 • Rengjøringsutstyr
 • Utstyr til prøvetaking
 • Verneutstyr 
 • Prosedyrer og rutiner

Hjelp til å koordinere krisen ved å bistå beredskapsteamet med:

 • Årsakskartlegging og prøvetaking
 • Nedvask og nullstilling av anlegg

Evaluering av krisen:

 • Bistå med å finne rotårsak, avansert problemløsning
 • Utarbeidelse av nye prøvetakingsplaner
 • Delta i forbedringsprosjekt

aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food