Hvor mye er «spor av»? Når skal dette merkes?

En større andel av befolkningen har utviklet intoleranse og allergi mot enkelte matvarer og ingredienser. Samtidig ser vi også en økning av antall tilbaketrekninger fra markedet på grunn av udeklarerte allergener, eller kryssforurensning av allergener. Riktig håndtering av allergener har derfor et stort fokus i matbransjen. Mange matprodusenter er usikre på når de bør merke med: «Kan inneholde spor av [...] ». Det er en beslutning som krever en metodisk gjennomgang og allergenkartlegging av virksomheten. 

Allergenkalkulator – VITAL 2.0 / Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling

Næringsmidler som utilsiktet er kryssforurenset med allergener, som ikke er en del av resepten, bør merkes med «kan inneholde spor av [...] ». Men hvor mye er «spor av»? Når skal dette merkes?

Kalkulatoren VITAL 2.0 er et verktøy som hjelper din bedrift å standardisere «spor av merking» på det spiseklare produktet. Verktøyet er utviklet av Allergen Bureau i Australia, i samarbeid med flere av de største næringsmiddelkonsern i verden.

Kalkulatoren kan beregne hva en gitt mengde finfordelt allergen vil ha av betydning for en moderat allergiker som skal spise sluttproduktet. Dette gjelder allergener som kan være krysskontaminert via råvarer eller under prosesseringen. Grenseverdier for de ulike allergener avgjør om det skal merkes med «kan inneholde spor av».

Aquatic Consult er eneste godkjente opplæringssenter for VITAL i Skandinavia.

Programmet kan lastes ned gratis på www.allergenbureau.net

Mål med kurset 

Gi deltagere en innføring i hvordan man kan benytte VITAL 2.0 som et verktøy for å vurdere behovet for merking av «kan inneholde spor av [...] » på produkter. Det gis også en kort innføring i hva allergi og allergener er.

Innhold

  • Gjennomgang av bakgrunn for opprettelse av VITAL, og prinsippene for utviklingen av allergenkalkulatoren
  • Praktisk opplæring i bruk av VITAL-systemets allergenkalkulator ved bruk av egen laptop

Forøvrig kan innhold tilpasses din bedrift - og gjerne kombineres med kurs i praktisk allergenhåndtering. 

Målgruppe

Personell innenfor produksjonsledelse, kvalitet, laboratorium, produktutvikling, marked, innkjøp, tilsynspersonell, revisorer, konsulenter og rådgivere i næringsmiddelindustrien.

 

Kurset arrangeres som bedriftstilpasset kurs. 

Ta kontakt for mer informasjon. 

Mvh 

Merete Kiserud

AC Kurskatalog 2014 Page 09 Image 0001lav

 


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food