Dårlig hygienisk design (vaskbarhet) av produksjonsutstyr er den vanligste årsaken til at patogene bakterier kontaminerer produkter i matindustrien. Et produksjonsområde designet med fokus på hygienisk design, forhindrer at maten blir kontaminert og sikrer optimal flyt av råvarer, emballasje, produkt, avfall og personell. Hygienisk design på utstyr resulterer i redusert produksjonsstans, enklere renhold og vedlikehold, samt økt kvalitet og mattrygghet gjennom redusert kryssforurensning. 

Aquatic Concept Group har lang erfaring og spisskompetanse på dette fagområdet, og vi tilbyr både konsulenttjenester og bedriftstilpassede kurs.

Stein2016 709x591

Ta kontakt for mer informasjon.

Mvh

Stein Nikolaisen 

 

Mål for bedriftstilpasset kurs 

Gi deltagere økt forståelse og kunnskap om prinsippene og kravene til hygienisk design for å sikre renhold, vedlikehold, kvalitet og mattrygghet.

Innhold

• Prinsipper og praksis for hygienisk design 

• Bruk av støtteverktøy (Maskindirektivet, ISO 14159, EHEDG

• Innkjøpsprosessen – hvem skal delta og hvilke krav stilles?

Målgruppe

Kurset er relevant for alt personell som er involvert i utbedring, design, valg og innkjøp av produksjonsutstyr.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food