Systemet for godkjenning og overvåking av din virksomhets leverandører av råvarer, emballasje, tjenester og outsorcede prosesstrinn, skal være basert på en risikovurdering, for å identifisere mulige farer med hensyn til mattrygghet, lovlighet og kvalitet.

Vi kan bedriftstilpasse kurs til din virksomhets behov. Kurset dekker kravene til leverandørvurdering i BRC Global Standard for Mattrygghet. 

Trond2016 709x591

Ta kontakt for mer informasjon. 

Mvh

Trond Stokmo

 

Mål

Gi deltagere en innføring i grunnleggende elementer som bør være med i et system for vurdering av leverandører, og ulike verktøy og metoder for godkjenning og overvåking.

Innhold

- Risikovurdering av råvarer og emballasje
- Mattrygghetsstandarder for emballasje
- Vurderinger av innkjøpte tjenester og outsourcede prosesser
- Spesifikasjoner og kontrakter
- Valg og styring av leverandører
- Systematisk vurdering av leverandører
- Leverandørvurdering i praksis

Målgruppe

Personer med ansvar for kvalitetssikring/kvalitetskontroll, innkjøpere, medlemmer i HACCP-team.

Forkunnskap

Et godt faglig utbytte av kurset forutsetter at deltagerne har grunnleggende kompetanse i HACCP.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food