Gode hygienerutiner i en virksomhet er avgjørende for å lykkes med produksjon av trygg mat. Er ikke denne viktige grunnforutsetningen godt ivaretatt - kan mye gå galt. Ofte svikter det i fokus og oppfølging av rutiner - og opplæring kan også i mange tilfeller være mangelfull.

Kurs 

Vi har jobbet i mange år med opplæring, holdningssarbeid og oppfølging av hygienerutiner. Vi kan skreddersy kurs som gjør at din virksomhet får et best mulig utbytte av hygieneopplæringen. Vi tilpasser kursinnhold, varighet og nivå i forhold til din virksomhets behov og målgruppe. 

Hygienestatus

Dette er en visuell observasjon av hvordan virksomhetens hygienerutiner håndheves i praksis. Gjennomgangen er ofte tredelt, men kan tilpasses din virksomhet i forhold til hva man ønsker å ha fokus på. 

  • Hygienerunde i produksjonen hvor det ses på generell produksjonshygiene, personlig hygiene, bygningsmessige forhold, forhold knyttet til hygenisk design, vedlikehold, etc. 
  • Observasjon av hele eller deler av renholdsprosessen; overlevering fra produksjon til renhold, grovspyling, skumlegging, finspyling, desinfisering, avspyling
  • Påfølgende hygienekurs hvor det benyttes bilder fra hygienerunden og renholdsprosessen for å illustrere god/dårlig praksis.  

Stein2016 709x591

Ta kontakt for mer informasjon.  

Mvh

Stein Nikolaisen 

 

 


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food