Listeria er en sykdomsfremkallende bakterie som forårsaker mange utfordringer i matindustrien. På verdensbasis ser man en økende trend i antall tilfeller med påvisning av Listeria på ulike matvarer.

Aquatic Concept Group har gjennom flere år jobbet med Listeriarelaterte utfordringer i matindustiren, både i produksjonsmiljø og produkt. Med vår unike kompetanse og praktiske erfaring innenfor renhold, kjemi, hygienisk design, tekniske løsninger og mikrobiologi, har vi vært engasjert i flere beredskapssaker. Les om vårt tilbud innen Listeriaberedskap

Vi kan også gjennomføre kurs med fokus på Listeria; egenskaper, vekst og overlevelse, risikoprodukter, dannelse av biofilm, prøvetaking, typing, belastningstester, etc. 

Listeria er også tema i våre åpne kurs Grunnleggende mikrobiologi, Prøvetaking og holdbarhetsforsøk og Mikrobiologi for sjømatindustrien.

Heidi2016 709x591Ta kontakt for mer informasjon. 

Mvh

Heidi Camilla Sagen, fagsjef mikrobiologi i Aquatic Concept Group

 

Stein2016 709x591

 

 

Stein Nikolaisen, seniorkonsulent i Aquatic Concept Group 


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food