FiskRotårsaksanalyse er et utmerket redskap for å identifisere tiltak for å hindre gjentagelse av uønskede hendelser. Rotårsaksanalyse er et krav i blant annet BRC Global Standard for Mattrygghet og ISO 22000.  

 

 

Mål

Gi deltagere verktøy for å utføre rotårsaksanalyser, og innføring av effektive teknikker som en del av en organisasjons kontinuerlige forbedringsarbeid.

Innhold

 • Rotårsaksanalyse og kontinuerlig forbedring
 • Rotårsaksanalyse – trinn for trinn
  • Definere avvik/uønsket hendelse
  • Gjennomføre rotårsaksanalyse
  • Opprette handlingsplaner
  • Gjennomføre tiltak
  • Verifisere og måle effekt av tiltak
 • Bruk av ulike metoder for årsaksanalyse
  • 5 x Hvorfor
  • Fiskebeinsdiagram
  • Brainstorming
  • Tankekart
  • Casestudier

Målgruppe

Kurset er relevant for de fleste roller i en næringsmiddelbedrift. For eksempel medlemmer i det tverrfaglige HACCP-teamet.

 

Kurset arrangeres som bedriftstilpasset kurs. 

Ta kontakt for mer informasjon. 

Mvh 

Elise Solberg Løvlund

 


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food