iStock 000018581741Medium

 

God styring med allergener er omfattende og krever tverrfaglig fokus, samt god kommunikasjon, både internt og eksternt. Spormerking er nødvendig, men regelverket gir ingen klare svar. Matvareindustrien må selv ta stilling til hvor grensen for merking bør settes. I den forbindelse er det nødvendig med kunnskap om terskevelverdier og alvorlighetsgrad for allergikere, samt kunnskap om effektive og gode tiltak som kan redusere risiko.

Mål

Dette er et kurs hvor vi gjennom teori, diskusjoner og praktiske øvelser vil gi deltagere kunnskap om systematiske og faktabaserte verktøy, som kan redusere risiko for uønskede allergener i produktene.

 

Målgruppe

Kurset passer for alt personell som på en eller annen måte er involvert i styring av allergener, som personell innenfor produksjonsledelse, kvalitet, laboratorium, produktutvikling, marked, innkjøp, tilsynspersonell, revisorer, konsulenter og rådgivere i matindustrien.

Innhold

  • Hva er allergener og hvorfor er de viktige?
  • Krav til allergenstyring
  • Identifisering av allergene farer og vurdering av risiko
  • Hvordan forebyggge og eliminere allergene farer i praksis – fra innkjøp av råvarer til ferdig produkt
  • Håndtering av etiketter/emballasje ved utforming, bestilling, mottak og bruk
  • Praktisk gjennomgang og opplæring i bruk av VITAL-allergenkalkulator ved bruk av egen PC

Deltagere får opplæring og trening i hvordan VITAL 2.0* kan benyttes som verktøy til å vurdere behovet for å merke med; «kan inneholde spor av…» på sine produkter. Programmet kan lastes ned gratis på www.allergenbureau.net

Allergenkalkulator VITAL 2.0 er et verktøy som hjelper bedrifter med å standardisere «spor av merking» på spiseklare produkt. Verktøyet er utviklet av Allergen Bureau i Australia, i samarbeid med flere av de største næringsmiddelkonsern i verden. Aquatic Consult er eneste godkjente opplæringssenter for VITAL i Skandinavia.

 

Kurset arrangeres som bedriftstilpasset kurs. 

Ta kontakt for mer informasjon. 

Mvh 

Merete Kiserud

 

 

 

 


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food