AC kurskatalog 2015 Page 09 Image 0001Resultatene fra Mattilsynets tilsynskampanje om Listeria i spiseferdige produkter reiser mange problemstillinger om blant annet prøvetaking og vurdering av hvor stor risiko Listeria representerer i spiseferdig mat. Aquatic Consult tilbyr et kurs for alle med behov for en grunnleggende kunnskap om prosessen rundt oppbygging av holdbarhets- og prøvetakingsplaner. 

Klikk her for kursdatoer og påmelding! 

Mål

Deltagere vil etter endt kurs ha inngående forståelse for viktigheten av risikobasert prøvetaking, steg for steg. Ha kunnskap til å sette opp egne holdbarhetsforsøk, fastsette grenseverdier og vurdere analysereresultater.

Innhold

 • HACCP som plattform for prøvetakingsprosedyre
 • Risikobasert prøvetaking av miljø-, produkt- og vannprøver
 • Mattrygghet og hygienisk design
 • Holdbarhetsanalyser – og vurdering av resultater
 • Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
 • Vurdering av analyserapporter
 • Listeria belastningsforsøk
 • Styrker og svakheter med hurtigmetoder
 • Prøvetakingsutstyr
 • Bransjerelaterte gruppeoppgaver

Målgruppe

Kurset vil være nyttig for kvalitetspersonell og andre som jobber med produksjon, HACCP, mikrobiologi, prøvetaking og vurdering av analyseresultater.

Forkunnskap

Deltagere bør ha deltatt på kurset "Grunnleggende mikrobiologi" eller ha gode mikrobiologiske kunnskaper. I tillegg er det en fordel å ha litt grunnleggende kunnskap om HACCP og anvendelse av HACCP-prinsippene. 

Generell info 

Varighet: Dag 1 kl 10.00 - 17.00 / Dag 2 kl 08.30 - 17.00

Pris: kr 9 050,-

Kurset kan også bedriftstilpasses.

For mer informasjon om kurset, ta kontakt med Heidi Camilla Sagen-Ohren 


Kommende kurs:

21.-22. marsTrondheim

 • Sted: Scandic Nidelven
 • Påmeldingsfrist: 21. februar
 • Frist early bird rabatt: 7. februar

Meld deg på her! 

15.-16. november - Oslo

 • Sted: Thon Hotel Opera
 • Påmeldinsgsfrist: fortsatt ledige plasser, absolutt siste frist for påmelding 3. november
 • Frist early bird rabatt: 4. oktober

Meld deg på her!

 

 


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food