AC kurskatalog 2015 Page 09 Image 0001Mattilsynets kartlegging av Listeria i spiseklar mat, viser at Listeria ikke er ukjent for fiskeindustrien. Utbrudd i Danmark og Sverige minner oss om alvoret og vårt ansvar. I tillegg avdekkes det også at mange hvitfiskbedrifter har store utfordringer knyttet til grunnleggende hygienekrav.

Mikrobiologisk smitte er ikke enkel å forebygge. "Fiendene" er usynlige, tilpasningsdyktige og mange. Effektiv bekjempelse krever spesifikk kunnskap om mikrobiologiske farer relatert til egne prosesser og produkter. Kurset adresserer mikrobiologiske utfordringer i sjømatindustrien og er utarbeidet med bakgrunn i flere forespørsler fra bransjen.

Klikk her for kursdato og påmelding! 

 

Mål

Økt mikrobiologisk forståelse i sjømatindustrien.

Innhold

 • Vekstvilkår og biofilm
 • Generell mikrobiologi for sjømatindustrien
 • Mikrobiologiske kriterier
 • Indikatorbakterier
 • Kvalitetsforringende bakterier
 • Patogene bakterier i sjømatindustrien
 • Prøvetakingsplaner
 • Holdbarhetstesting

Målgruppe

Kurset vil være nyttig for personell i sjømatindustrien som har behov for en generell mikrobiologisk forståelse, mer inngående kunnskap om mikrobiologiske næringsmiddelfarer relatert til rød- og hvitfisk, prosesserte eller videreforedlet eventuelt spiseklare fiskeprodukter.

Kurset kan også bedriftstilpasses.

Ønsker du mer informasjon om kurset, ta kontakt med Heidi Camilla Sagen-Ohren 

Kommende kurs: 

24. oktober - Bodø

 • Sted: Scandic Hotel Havet
 • Påmeldingsfrist: 26. september
 • Frist early bird rabatt: 12. september
 • Kursets varighet: kl 10.00-17.00
 • Kursavgift: kr 4 950,-

 Meld deg på her

 

aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food