Fat med tomaterFSSC 22000 gir et rammeverk for effektivt å håndtere virksomhetens ansvar for mattrygghet og kvalitet. FSSC 22000 er anerkjent av Global Food Safety Initative (GFSI), og er basert på eksisterende ISO-standarder.

Klikk for påmelding! 

 

 

Sertifisering iht FSSC 22000 viser at virksomheten har et robust og effektivt styringssystem for mattrygghet på plass for å møte myndighetskrav og krav fra kunder og forbrukere. FSSC 22000 bygger på krav iht ISO 22000 og krav til grunnforutsetninger iht ISO/TS 22002-1. Alle ledd i matkjeden fra fjord/jord til bord, herunder også transportvirksomheter, lager og distribusjonssentraler kan sertifiseres etter FSSC 22000.  

Hvorfor sertifisere etter FSSC 22000? 

Standarden er utviklet for å hjelpe organisasjoner med å etablere og kontinuerlig forbedre styringssystemer og god produksjonspraksis.

FSSC 22000 er:

 • Integrert med andre ISO-standarder, spesifikasjoner for grunnforutsetninger, HACCP, myndighetskrav og Codex HACCP-prinsippene for implementering av HACCP.
 • Anerkjent av GFSI.
 • Man kan integrere system for mattrygghet og produktkvalitet med andre styringssystemer som miljøstyring, bærekraft og helse og sikkerhet.
 • Øker åpenhet i hele matvarekjeden.
 • Hjelper organisasjoner til å implementere et robust styringssystem for mattrygghet og kvalitet som er akseptert over hele verden.

Mål

Kurset skal gi deltagere forståelse for oppbygging og drift av et styringssystem iht ISO/FSSC 22000 og ISO/TS 22002-1.

 

Innhold

 • Bakgrunn og omfang
 • Hovedkrav og styringsprinsipper i ISO 22000
 • Hovedkrav til grunnforutsetninger i ISO/TS 22002-1
 • Rollen til HACCP-teamet
 • Hvordan lykkes med ISO 22000 og FSSC 22000

Målgruppe

Kurset passer for HACCP-teamets medlemmer, toppledelsen og andre nøkkelpersonell.  

Forkunnskap

Det forutsettes grunnleggende kjennskap til HACCP-prinsippene iht Codex Alimentarius. 

Kurset kan bedriftstilpasses.

Ønsker du mer informasjon om kurset, ta kontakt med Trond Stokmo

 

Kommende kurs:

På forespørsel

 • Sted: 
 • Påmeldingsfrist: 
 • Frist early bird rabatt: 
 • Kursets varighet: kl 10.00-17.00

 

Meld deg på her! 

 


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food