Aquatic Consult har bidratt i forbindelse med etablering av Matsentralen i Oslo. Vi har bidratt til HACCP-arbeidet, og vil i kommende uker hjelpe til med å sikre interne rutiner. Se artikler:

Satsing på kurs- og konsulentvirksomhet innen fagområdet Trygg Mat, fører til at Aquatic Consult AS skilles ut i et eget datterselskap innen Aquatic Concept Group. Dette skjer med virkning fra 1. september. Vi viderefører unik kompetanse innen fagområdet, og utvider vår kapasitet til å bistå kunder i inn- og utland.

Aquatic AS skifter navn til Aquatic Concept Group AS. Dette innebærer en rendyrking av investerings- og eiendomsvirksomheten. Satsing på kurs- og konsulentvirksomhet innen fagområdet Trygg Mat, fører til at Aquatic Consult skilles ut i et eget datterselskap. Dette skjer med virkning fra 1. september. Aquatic Concept Group AS (ACG) er således 100% eier i Aquatic Consult AS, Aco Kjemi AS, Hygieneteknikk AS og Aqua Pharma AS. ACG eier også 50% av Aquatic Hygiene Ltd, og via Aqua Pharma AS 50% av Aqua Pharma sin virksomhet i utlandet.

Aqua Pharma Inc (Canada), utvider nå sin virksomhet til vestkysten, British Colombia. Det er økende etterspørsel etter miljøvennlige badbehandlingdprodukter for laks, samt kompetanse, metodikk og avansert utstyr som fører til denne satsingen.  

Aqua Pharma har nå etablert avlegger i USA, Aqua Pharma US Inc. Selskapet etableres i samarbeide med AquaTactics, og vi ha fokus på badbehandlings- og desinfeksjonsprodukter innen oppdrettsindustrien i USA.

Aqua Pharma As er i dag kåret til årets Gaselle i Oppland. Gasellekonferansen arrangeres av Dagens Næringsliv med store sponsorer som DnB, PWC etc. Aqua Pharma er da deltaker i landsdekkende konkurranse Årets Gaselle i Norge, og vi følger spent med frem mot 6. desember...

Aqua Pharma har via sitt 50% eide Aqua Pharma Ltd nå etablert datterselskap i Irland; Aqua Pharma Ireland Ltd.

Våravlusningen 2011 vil pågå i ukene 13 - 18. Aqua Pharma er forberedt.

Aco Kjemi AS utvider sitt forretningsområde, og kjøper Aco Buskerud AS

Gode hygieneresultater og rimeligere renhold med automatvask

Hygieneteknikk opplever stor suksess med CIP-vaskesystemer

 Aqua Pharma utvider nå til Chile.....

Aqua Pharma Inc i Canada ble etablert i juni 2010....

Aqua Pharma Ltd ble etablert i Skottland UK mai 2010. Selskapet tilbyr badbehandlingsystemer og badbehandlingsmidler for lakseindustrien


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food