ISO 22000 er et styringssystem for mattrygghet som kan brukes av alle ledd i matkjeden fra fjord/ jord til bord, herunder også transportvirksomheter, lager og distribusjonssentraler.

Ved å bli sertifisert i henhold til ISO 22000 viser virksomheten sine kunder at de har et styringssystem for næringsmiddeltrygghet på plass. Dette blir mer og mer viktig. Kunder etterspør i økende grad dokumentasjon som kan bekrefte at virksomheten er i stand til å produsere trygg mat på en konsistent måte gjennom hele året.

FSSC 22000 gir et rammeverk for effektivt å håndtere virksomhetens ansvar for mattrygghet og kvalitet. FSSC 22000 bygger på krav iht ISO 22000 og krav til grunnforutsetninger iht ISO 2002-1. 

For matprodusenter anbefales FSSC 22000. Standarden er anerkjent av Global Food Safety Initative (GFSI), og bygger på krav iht ISO 22000 og krav til grunnforutsetninger iht ISO 2002-1. Standarden er derfor mer allment akseptert av de fleste dagligvarekjeder og industrikunder.

Hvorfor sertifisere etter FSSC 22000? 

Standarden er utviklet for å hjelpe organisasjoner med å etablere og kontinuerlig forbedre styringssystemer og god produksjonspraksis.

FSSC 22000 er:

  • Integrert med andre ISO-standarder, spesifikasjoner for grunnforutsetninger, HACCP, myndighetskrav og Codex HACCP-prinsippene for implementering av HACCP.
  • Anerkjent av GFSI.
  • Man kan integrere system for mattrygghet og produktkvalitet med andre styringssystemer; som miljøstyring, bærekraft og helse og sikkerhet.
  • Øker åpenhet i hele matvarekjeden.
  • Hjelper organisasjoner til å implementere et robust styringssystem for mattrygghet og kvalitet som er akseptert over hele verden.

Vi kan bistå dere med:

Ta kontakt for mer informasjon.

Trond2016 709x591

 

 

Mvh

Trond Stokmo


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food