Aquatic Consult ønsker hele tiden å ha oppdatert kunnskap om forhold som er av betydning for matindustrien. I tillegg til at våre konsulenter deltar på aktuelle kurs og seminar i Norge, henter vi også informasjon og kompetanse fra internasjonale organisasjoner.

www.rsph.org.uk

The Royal Society for Public Health er en internasjonal uavhengig organisasjon, som promoterer helse og velvære world wide. RSPH gir råd om politisk utvikling, tilbyr utdanning og opplæring, oppmuntrer til vitenskapelig forskning, sprer informasjon og sertifiserer produkter, opplæringssentre og prosesser.

www.campdenbri.co.uk

Campden BRI er Storbritannias største uavhengige medlemsbaserte organisasjon, som driver med forskning og utvikling for matindustrien over hele verden.

The European Hygienic Engineering & Design Group www.ehedg.org

EHEDG er et konsortium av medlemmer fra utstyrsprodusenter, matindustrien, forskningsinstitutter, så vel som offentlige helsemyndigheter.

www.saiglobal.com

SAI Global Scandinavia er representant for det internasjonale sertifiseringsorganet SAI Global i de skandinaviske landene.

www.allergenbureau.net

Allergen Bureau ble etablert i 2005 som et initiativ fra The Australian Food & Grocery Council Allergen Forum. Det overordnede målet for Allergen Bureau er å dele informasjon og erfaringer innen næringsmiddelindustrien om håndtering av matallergener og å sikre at forbrukeren får relevant, konsistent og forståelig informasjon om matallergener.

www.aksena.no

Aksena AS har fokus på operative verktøy, metoder og organisering for å nå forretningsmål. Aksenas rolle er å utdanne, trene og støtte sine kunders interne ressurser i arbeidet med å effektivisere driften og øke inntektene.

www.n2nglobal.com

N2N Global er et multinasjonalt selskap som har spesialisert seg på softwareløsninger for virksomheter i matkjeden. Deres konsept inkluderer mange "easy to use" løsninger og verktøy.  


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food