Ny stor ordre for Aquatic Food Factory AS

Vi har mottatt en ordre på en komplett leveranse av CIP-anlegg og overflatevask for et nytt  fiskeslakteri hos BAKKAFROST på Færøyene.

Intensjonen i dette prosjekt fra BAKKAFROST sin side  er å bygge det mest moderne og beste Fiskeslakteri i verden basert på utstyr og løsninger fra utvalgte leverandører.

Vi skal sammen med vårt søsterselskap Hygieneteknikk AS utføre leveransen som skal være sluttført  i løpet av 2015. Vi gleder oss over at BAKKAFROST valgte oss som leverandør av viktig utstyr og prosesser til denne fremtidsrettede fasilitet.


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food