Vi tilstreber et godt teknisk grunnlag for alle våre løsninger. Klare og entydige krav- spesifikasjoner fra kunden er viktig for å tilpasse det riktige utstyret til de forskjellige behov i bedriftene. Med økte krav fra myndighetene, er det vår oppgave å tilby løsninger for effektive hygieneprosesser. Vårt slagord " Trygg mat – Økt lønnsomhet" er høyaktuelt i dagens matbransje. Hygieneteknikk har som en del av Aquatic-gruppen mange års erfaring med forbedring og effektivisering av hygieneprosessen. Nærmere informasjon om våre arbeidsprosesser i menypunktene under


aquaticConceptGroup

aquatic consult

a-hyigene

a-kjemi

a-pharma

food